Tuesday, 10 January 2012

Ymgyrch Arweinyddol Plaid Cymru

Mae'r ymgyrch arweinyddol wedi dechrau. O'r diwedd, medd rhai, ond rwy'n teimlo fod y misoedd diwethaf di bod yn gyfle da i bawb yn y Blaid ystyried dyfodol a datblygiad y Blaid ac felly ry'n ni mewn sefyllfa tipyn gwell i ddewis arweinydd addas i'r cyfnod nesaf.

Mae dwy erthygl diddorol wedi eu cyhoeddi ar wefan Wales Home yn ddiweddar ar yr arweinyddiaeth. Mae na erthygl rymus gan y Prif Weithredwr, Rhuanedd Richards yn gosod allan y fath o sgiliau arweinyddol sydd eu hangen ar unrhyw arweinydd gwerth chweil. Mae erthygl arall gan Daran Hill yn adlewyrchu'r ffaith fod dewis arweinydd y Blaid yn destun diddordeb i nifer ymhell tu fas i deulu Plaid Cymru.

Mae Daran yn ei erthygl yn nodi bod cychwyn yr ymgyrch di bod yn gredadwy iawn, ac mae hynny yn amlwg yn wir. Ond rwy'n mawr obeithio y bydd ysbryd cadarnhaol yr wythnos neu ddau gyntaf yn treiddio trwy'r holl ymgyrch. Bid siŵr mae 'na wahaniaethau o bwyslais rhwng yr ymgeiswyr, a dwi, fel nifer arall wedi penderfynu yn glir y byddwn yn bwrw ein pleidlais gyntaf dros Elin Jones, ymgeisydd o sylwedd ac argyhoeddiad - ond mae'n rhaid cofio mai rhagymadrodd yw'r etholiad mewnol hwn - rhagymadrodd i etholiadau cyhoeddus niferus dros y blynyddoedd nesaf.

Wedi cyffro'r etholiad mewnol, tasg yr arweinydd newydd bydd creu tîm effeithiol ar ran y Blaid a fydd yn mynd a'n neges am ddyfodol cenedlaethol llewyrchus ac annibynnol i bob cwr o'r wlad. Ac yn y dasg honno, rwy'n mawr obeithio y bydd hi (ac rwy' bellach yn o ffyddiog mai hi fydd yr arweinydd nesaf), yn tynnu ar dalentau a sgiliau bob un o'r ymgeiswyr eraill. Mae gan bob un rhinweddau, a bydd pob un yn gallu gwneud cyfraniad sylweddol at ddatblygiad y Blaid dros y cyfnod nesaf, nid pob un efallai fel capten y tîm, ond mae angen gôl-geidwad da ar bob tîm!

Dwi'n ffodus i gyfrif trefnyddion ymgyrch y tair ymgyrch arall yn ffrindiau - ac o'u nabod dwi'n siŵr y bydden nhw yn rhedeg ymgyrchoedd cadarnhaol gan gadw'n glir mewn cof yr angen i ddefnyddio'r ymgyrch fewnol hon fel cam mawr yn adeiladu tîm y Blaid. Mae cyfrifoldeb hefyd ar gefnogwyr yr ymgeiswyr wedyn i arddel yr un doethineb ac ysbryd cystadleuol cyfeillgar wrth drin a thrafod rhinweddau'r ymgeiswyr - gan mai yn y pendraw tîm cryfaf posib y Blaid sydd angen arnom, a'r arweinydd mwyaf effeithiol i fod yn gapten ar y tîm hwnnw.

1 comment:

Rhys Wynne said...

Y cofnod yma'n cael ei chrybwyll gan Catrin Beard yn ei hadolygiad o'r wasg Gymraeg ar Radio Cymru broe 'ma.