Wednesday, 11 January 2012

Ffiniau Etholaeth Newydd

Rwy wedi bwrw golwg sydyn ar ffiniau etholaethol newydd Cymru ac mae'n rhaid dweud yn gyffredinol rwy'n tybio i'r Comisiwn Ffiniau wneud job eitha' da ohoni o fewn y cyfyngderau sydd ganddynt! Rwy'n nodi'r cyfyngderau - oherwydd maent yn gaeth iawn ac felly mae unrhyw un sydd wedi ceisio mynd i'r afael a chreu etholaethau mawr o faint cyfartal yng Nghymru yn gwybod faint o her sydd.

Yn nhermau gwleidyddol etholaethol rwy'n amcanu mai rhywbeth yn debyg i'r canlynol fyddai'r patrwm pe byddwn yn ail rhedeg 2010 ar y ffiniau newydd. Llafur 20-22, Ceidwadwyr 3-5, Democratiaid Rhyddfrydol 2-3, Plaid Cymru 2-3. I'r Blaid mae etholaethau Caerfyrddin a Gwynedd yn gadarn iawn, tra bod Môn/Menai yn edrych yn addawol tu hwnt.

Rwy'n siomi rhywfaint rhaid cyfaddef nad oes sylw priodol wedi ei rhoi i ffiniau cymunedol a chymunedau ieithyddol. Mae 'na gyfle yn sicr wedi ei golli yn y Gogledd Ddwyrain wledig fan hyn. Ac a bod yn blwyfol iawn un o'r seddi sy'n diodde' fwyaf yw Cwm Cynon sy'n cael ei ymrannu'n dair rhan cwbl annaturiol. Onid gwell fan hyn byddai adfer hen sedd Keir Hardie a chreu Cwm Cynon a Chwm Taf, gan symud rhywfaint o wardiau Cwm Rhymni yn ôl i gyfeiriad Caerffili?

Rhaid cyfaddef nad yw'n adnebydd o ardaloedd penodol yn y Gogledd yn arbennig mor gryf â hynny, ac felly pe tai unrhyw un yn dymuno cynnig sylwadau / awgrymiadau amgen mi fuaswn yn falch o'u clywed.

1 comment:

Bonheddwr said...

Onid ydy ychwanegu gog Penfro at Geredigion yn cryfhau siawns y Blaid yno yn fawr iawn hefyd?