Thursday, 5 January 2012

Gwylio'r Gweriniaethwyr

Faint o bobl a fu'n aros am arolwg y Des Moines Register ar Nos Galan? Siawns nad oedd miloedd yma yng Nghymru, ond rhaid cyfaddef mod i wedi dilyn a diddordeb mawr batrwm 'Cawcws Iowa' y Gweriniaethwyr. Mi wnes i hynny ar un wedd gan fod gennyf ddiddordeb oes mewn gwleidyddiaeth, ac mae gwleidyddiaeth ymgyrchol yr Amerig yn hynod o ddiddorol. Mi wariodd Mitt Romney er enghraifft $5 miliwn o ddoleri yn cipio ei 30,000 o bleidleisiau yn Iowa - a hynny er mwyn ceisio sicrhau enwebiad ei blaid ei hun - bydd gwariant yn yr etholiad Arlywyddol gymaint â hynny yn fwy. (Mae'n werth ystyried nad yw'r etholaeth weriniaethol yn Iowa fawr yn fwy o ran maint na rhai o ardaloedd etholiadol a welir ym Mhrydain - mae'n beth da iawn i'm tyb i na welwn unrhyw blaid yn gwario miliynau yn ceisio cipio Cyngor RCT er enghraifft!)

Mi roedd etholiad Iowa yn un hynod ddiddorol, a hynny oherwydd tan yn llythrennol y funud olaf doedd hi ddim yn amlwg pwy fyddai'n ennill. I'r sawl ohonoch wnaeth fethu'r canlyniad Romney a orfu gyda mwyafrif o 8 pleidlais yn unig, Santorum oedd ar y blaen tan i'r ffigyrau o'r blwch pleidleisio olaf gyrraedd oedd yn rhoi mantais o 14 o bleidleisiau o blaid Romney.

Ond roedd gennyf ddiddordeb pellach yn y canlyniad hefyd, oherwydd i mi geisio cynnal rhywfath o arbrawf bach mewn betio gwleidyddol. Mi roedd gennyf ryw £50 dros ben wedi betio ar etholiadau'r Cynulliad (rhyw £10 y tro byddai'n mentro ar etholiadau, a byth mwy na £50 mewn unrhyw flwyddyn), ac felly dyma osod prawf ar fodel rhagolwg y wefan gampus Five Thirty Eight. Daeth y wefan i'r amlwg yn yr etholiad arlywyddol diwethaf ac mae'r cyflwyniadau ystadegol yn hynod ddadlennol i'r rhai ohonom sydd â diddordeb mawr yn y pethau hyn. Mae'r wefan yn cyfrifo tebygolrwydd ennill i unrhyw ymgeisydd yn seiliedig ar fodel soffistigedig o'r holl arolygon sydd wedi digwydd sy'n berthnasol i'r etholiad.

Wrth graffu yn rheolaidd ar y canrannau dyma sylwi nad oedd odds y bwci - betfair yn yr achos yma - ar bob adeg yn adlewyrchu'r tebygolrwydd. Felly dyma gyflwyno rhywfaint o arian (o'r gronfa £50) bob tro roedd gwahaniaeth sylweddol rhwng y bwci a 538. Erbyn diwedd yr etholiad, gan fod modd betio o blaid ymgeisydd yn ennill a/neu golli ar betfair, roeddwn ar dir i ennill £8 os mai Santorum fyddai'n ennill, £6 pe byddai Paul yn ennill, a pheidio colli dim pe tai unrhyw ymgeisydd arall yn ennill. Canlyniad yr arbrawf betio mawr felly oedd sefyllfa gwbl niwtral, a hynny ar sail 8 pleidlais wnaeth f'amddifadu o £8! Gwaetha'r modd gan fod Romney wedi cipio Iowa mae'n annhebyg bydd taleithiau'r dyfodol yn cynnig cymaint o ddiddordeb ond mi gadwaf olwg ar y tebygolrwyddau er mwyn gweld os oes cyfle i ail-gydio yn yr arbrawf mawr, gan obeithio efallai ennill ychydig o bunnoedd y tro hwn.

No comments: