Sunday, 1 January 2012

Addunedau Blwyddyn Newydd

Beth sydd i'w gwneud yn y flwyddyn newydd?

Mi fum yn trafod gyda hen ffrind (wrth drydar fel sy'n arferol mae'n debyg yn yr oes sydd ohoni) a ddylid cyhoeddi addunedau blwyddyn newydd neu beidio. Ei farn yntau oedd gan y byddwn yn sicr o'u torri yn fuan, nad oedd unrhyw werth mewn datgan methiant yn fwy eang ... Mae'n rhaid mod i mewn hwyliau mwy optimistaidd gan mod i'n mentro awgrymu ambell adduned bach i mi fy hun fan hyn!

Un o'r addunedau cyntaf i'w gwneud a'u torri yw i ymarfer mwy ... Rwy'n ffodus iawn mod i wedi darganfod criw o bobl yng Nghaerdydd ac yng Nghwm Cynon sydd ymysg y cyfeillion ymarfer gorau - digon o annogaeth i wella, ond digon o gydymdeimlad os nad oes gymaint o egni ... Mae Outdoor Fitness sy'n rhedeg dosbarthiadau yng Nghaerdydd, Caerffili, Pontypridd ac yn Aberdar yn ystod yr Haf yn wych! Os oes unrhyw un awydd gwella ffitrwydd a chael tipyn o hwyl yn y broses allai argymell rhain yn gryf iawn. Yn yr un modd mae Clwb Rhedeg y 'Dragons' yn Abercwmboi yn griw campus o redwyr cyfeillgar iawn - mae nhw'n cwrdd am 6 bob nos Iau, ac mae amrywiol sesiynau eraill yn ystod yr wythnos. Mae manylion am y Dragons i'w canfod ar Facebook neu gallwch daro draw i'r Clwb Rygbi rhyw nos Iau.

Yr adduned gyntaf yw felly yw hyfforddi bob diwrnod ym mis Ionawr fel rhyw fath o 'kick start' i flwyddyn o hwyl. Mae ffrind arall eisoes di awgrymu hashtag, ond gan fod yntau eisoes yn gwneud 100 diwrnod o redeg dwi ddim cweit mor uchelgeisiol a hynny.

Yr ail adduned yw i drio yoga am y tro cyntaf. Rwy'n hoff o redeg, ond prin iawn gyda'r amynedd i ymestyn y cyhyrau yn iawn wedi rhedeg, felly yoga amdani - am wythnos neu ddau beth bynnag. Bydd rhai ffrindiau yn amau a allaf aros yn fy unfan am awr neu ddwy - ond cawn weld.

A'r trydydd adduned yw i flogio'n rheolaidd yn Gymraeg. Fel wnes i awgrymu ddoe rwy'n teimlo'n gryf iawn fod angen defnydd sylweddol ar y Gymraeg ym mhob rhan o fywyd cyhoeddus a phreifat y genedl os yw hi am ail-sefydlu ei hun fel iaith wirioneddol genedlaethol. Peth bach iawn yw cadw blog o ystyried maint yr her, ond petai pawb sy'n siarad Cymraeg yn gwneud rhywbeth, rwy'n siwr y byddai pethau'n gwella.

Digon i mi yn fan'no - efallai y gwnai droi fy meddwl at sgwennu addunedau i bobl eraill yfory. Unrhyw awgrymiadau?

1 comment:

Richard said...

Pob lwc gyda'r 3 adduned. yn bersonol dwi'n mynd i dyfu 4 math o lysiau gaeafol.