Saturday, 21 January 2012

Y Ceidwadwyr a Llandudno

Pan y'ch chi mewn twll mae'n ddoeth peidio palu'n ddyfnach!

Rwy' wedi rhyfeddu'r wythnos hon i weld y Ceidwadwyr yn canslo eu cynhadledd yn Llandudno a hynny cwta bythefnos cyn iddo ddigwydd. Fel un sydd wedi trefnu nifer o gynadleddau gwleidyddol cenedlaethol rwy'n gwybod y gwaith sylweddol iawn sy'n mynd i drefnu'r fath ddigwyddiadau a hynny misoedd lawer cyn iddo ddigwydd. Mae cytundebau i'w cytuno, a'u hyrwyddo, deunyddiau i'w hargraffu, agendau i'w trefnu, gwestai i fwcio ac ati ac ati. Mae cymryd penderfyniad hwyr iawn i ganslo yn rhwym felly o greu colledion i'r Blaid Geidwadol, y mudiadau gwirfoddol niferus sy'n mynychu'r cynadleddau a'r economi leol yn fwy eang. Rwy'n siŵr nad yw ymgeiswyr Cyngor y Ceidwadwyr yn Llandudno yn diolch i'w meistri Ceidwadol am niweidio'r economi leol.

Ond mae elfen fwy rhyfedd byth i'm tyb i, i'r holl beth - sef yr amrywiol esboniadau sydd eisoes wedi eu cynnig. Rhaid cyfaddef nad ydw i'n deall o gwbl y 'broblem' gyda chostau diogelwch. Pan oeddwn yn Brif Weithredwr Plaid Cymru roedd hawl gennyf wneud cais i'r Swyddfa Gartref am gyllid ar gyfer costau diogelwch - diolch i'r drefn ac eithrio ambell brotestiwr digon dymunol roedd cynadleddau’r Blaid yn nodedig am absenoldeb diogelwch trwm. Mae'r drefn i'w gweld yn para gan fod y mater wedi ei godi llynedd yn Nhŷ’r Arglwyddi a bu ymgais hefyd gan aelod o'r cyhoedd i ddarganfod faint a wariwyd gan Heddlu Tayside parthed costau diogelwch cynhadledd y Ceidwadwyr Albanaidd.

Mae'n bur debyg nad yw esboniad swyddogol y Ceidwadwyr felly yn dal dŵr - ac wrth ddatgan manylion sydd ddim yn rhoi'r pictiwr cyfan - mae'r Ceidwadwyr hefyd di torri un o reolau pwysig gwleidyddiaeth - os y'ch chi'n gwneud smonach lwyr o bethau (ac mae pobl yn gwneud o dro i dro), mae'r gwir yn debygol o ddod allan ac felly mae'n llawer gwell nodi'r gwir yn gynnar ac yn glir!

No comments: