Saturday, 14 January 2012

Pa mor debygol yw'r ffiniau newydd?

Bore ma wnes i ddarllen blog Glyn Davies am y newidiadau ffiniau ac yn pendroni tybed a welwn ni'r ffiniau newydd yng Nghymru. Mae na ddau beth yn arwain fi i feddwl ei bod hi'n bell o fod yn sicr y gwelwn ni'r ad-drefnu yn dod i rym.

Yn y man cyntaf mae 'na nifer o aelodau seneddol o bob plaid bellach yn poeni am ei dyfodol gwleidyddol. Efallai nad oes gan bob un ohonynt le gwirioneddol i boeni, ond mae'r ansicrwydd yn creu cwestiwn fan lleiaf am yr holl broses. Yr hyn sy'n drawiadol am y newidiadau yw er bod y ffiniau newydd yn creu mwy o gyfleoedd i'r Ceidwadwyr ennill mwyafrif (ar draws Prydain) dyw'r shifft ddim yn enfawr - ac yn y broses mae 'na sawl Ceidwadwr unigol yn gwynebu colli eu bywoliaeth. Felly mae 'na fantais tymor hir bach i'r Ceidwadwyr fel plaid, ond anfantais tymor byr sylweddol i nifer o aelodau seneddol Ceidwadol. Gellir ychwanegu at hynny'r fintai o Ddemocratiaid Rhyddfrydol sy'n debygol o golli eu seddi, a'r Blaid Lafur fydd yn elwa ar unrhyw gyfle i atal y cynlluniau; ac mae'r màths yn dechrau edrych yn giami. Mae'n rhaid wrth bleidlais yn Nhŷ’r Cyffredin wrth gwrs er mwyn i'r cynigion ddod i rym.

Elfen arall yw'r ystyriaeth y gall ffiniau fod yn destun gymharol ddi-boen i aelodau meinciau cefn wrthwynebu'r llywodraeth arno. Mae'n amlwg nad yw aelodau meinciau cefn y Ceidwadwyr na'r Democratiaid Rhyddfrydol wrth eu boddau ar hyn o bryd gydag agenda'r llywodraeth glymblaid yn chwilio am gyfleoedd i fynegi'r anfodlonrwydd hynny, mewn dull nad sy'n tanseilio yn sylfaenol y llywodraeth. Efallai y bydd newid ffiniau yn cynnig yr union gyfle hynny.

Pe bai'n rhaid i mi osod ffigwr felly - dim mwy na 40% buaswn i'n dweud yw'r tebygrwydd y gwelwn ni'r ffiniau newydd yng Nghymru erbyn 2015.

No comments: