Friday, 6 January 2012

Poodle Tony Blair i ddychwelyd i'r Cymoedd

Mae Alun Michael ar ei ffordd yn ôl i Gymru. Does dim dwywaith ei fod yn hyderus o dderbyn enwebiad Llafur i ymladd am swydd Comisiynydd Heddlu De Cymru, ac felly yn bwriadu ymddiswyddo o'r Tŷ Cyffredin wrth iddo gael ei ddewis fel ymgeisydd. Os felly, tybed pa mor ddiddorol bydd yr etholiad am Gomisiynydd. Wel, dwi am fentro awgrymu bydd yn fwy diddorol gyda Michael yn ymgeisydd.

Ar bapur mae 'etholaeth' De Cymru - sef yr hen Forgannwg i bob pwrpas yn diriogaeth ffrwythlon iawn i Lafur, ond mi allai'r ymgeisydd anghywir beri rhywfaint o ddiddordeb rwy'n tybio. Dyw aelodau'r Blaid Lafur ddim yn anghofio ac mae'n sicr nad ydynt oll wedi maddau i Michael am ddigwyddiadau 1998-2000. Mae'n annhebyg fod rhai o'r gweision suful a fu'n gwasanaethu dan ei 'arweiniad' wedi anghofio am 'sgiliau' Mr Michael.

Pa mor bwysig yw hyn? Dwn i ddim, ond mae'n rhaid cofio mai etholiad gan ddefnyddio AV fydd hwn ac felly bydd angen i'r ymgeisydd buddugol ddenu pleidleiswyr ei blaid ei hun, ac ail bleidleisiau gan eraill. Ai Alun Michael yw'r person i wneud hyn? Tybed fydd Pleidwyr (a Democratiaid Rhyddfrydol o ran hynny sy'n ei gofio'n dda o'i amser ar Gyngor Caerdydd) yn fodlon rhoi ail bleidlais iddo?

Yn fwy na hynny, mae'n rhaid cofio fod hon yn etholaeth amrywiol iawn - ac iddi mewn gwirionedd pedair rhan: Caerdydd, Abertawe a'r cyffiniau, y Cymoedd a llain (gweddol gefnog) i'r De o'r M4. Er mwyn ennill bydd Llafur yn dibynnu ar ennill nifer sylweddol o bleidleisiau yn Abertawe a'r Cymoedd. Does dim dwywaith fod hyn yn debygol, ond mae'n bosib hefyd gyda'r cyfuniad cywir o ymgeisydd proffil uchel o Abertawe dyweder - sy'n ymladd i sicrhau nad yw Abertawe a'r Cymoedd yn cael eu hanwybyddu, ac ymgyrch difflach gan Lafur y gallai ddechrau Tachwedd 2012 arwain at sioc etholiadol arall i'r Blaid Lafur wrth law Alun Michael.

Cawn weld wrth gwrs, ond yn sydyn ddigon mae etholiadau'r Comisiynydd Heddlu yn edrych tipyn yn fwy diddorol.

No comments: