Sunday, 15 January 2012

Oes rhywun yn meddwl yn y Blaid Lafur Gymreig?

Ychydig o wythnosau nol mi roeddwn wedi synnu mymryn i weld 'senior Labour source' yn cael ei ddyfynnu yn awgrymu y byddai Llafur Cymru yn troi'n genedlaetholwyr dros nos pe tai'r Alban yn mynd yn annibynnol. Doeddwn i heb feddwl lawer amdano ar y pryd, er i mi deimlo fod hyn yn ddatganiad od ar sawl wedd.

Yn fwy diweddar mae Carwyn Jones wedi datgan o blaid ail siambr y cenhedloedd i'r Lloegr Fawr (?) fydd ar ôl wedi ymadawiad yr Alban. Fel un sydd wedi credu ers amser y gallai sail genedlaethol fod yn sail yn ail-ffurfio'r Tŷ’r Arglwyddi ers tro byd, rwy'n croesawu awgrymiad y Prif Weinidog. OND, ac mae'n ond fawr, gan mai sail y ddadl yw dominyddiaeth potensial Lloegr o'r greadigaeth newydd - onid dyna sydd gennym eisoes. Mae dros 80% o boblogaeth y Deyrnas Gyfunol yn byw yn Lloegr, ac o Loegr daw dros 80% o gynrychiolwyr Tŷ’r Cyffredin, felly pam nad yw'r ddadl dros ddiwygio'r ail siambr yn cael ei gyflwyno yn y sefyllfa bresennol.

Wedi ystyried hyn, y casgliad dwi'n cyrraedd yw nad yw Llafur yng Nghymru yn meddwl. Nid meddwl tymor byr am fantais wleidyddol ac am sut i gadw grym - mae Llafur yn arbenigo ar hynny, ond cyfeirio ydw i at feddwl tymor hir am ddyfodol y wlad. Rwy'n tybio fod syniad (da) Carwyn Jones yn adlewyrchiad o'r ffaith nad oes gan Lafur yng Nghymru weledigaeth tymor hir am ddatblygiad gwleidyddol ac economaidd Cymru, ac felly yn y gwagle mae 'dod yn genedlaetholwyr dros nos' yn bosib! Siawns na fyddai Cymru, ac yn wir y Blaid Lafur yn elwa pe tai rhai o'r cyfeillion mwyaf abl yn y blaid yn meddwl llai am ddyfodol etholiadol y Blaid Lafur a mwy am ddyfodol y wlad.

No comments: