Monday, 31 December 2012

Gwnewch Adduned i'r Gymraeg


Daeth yr adeg hynny o'r flwyddyn i bawb ymrwymo i golli bach o bwysau, i ddweud na i'r ail wydr o win, ac i osgoi siocled am o leiaf wythnos, ond tybed dylen ni oll fod yn ystyried gwneud adduned i'r Gymraeg y flwyddyn hon?

Does dim dwywaith y bu ffigyrau'r cyfrifiad yn ergyd drom, ond mi roedden nhw ond yn cadarnhau'r hyn ry'n ni'n ei gweld a'i glywed o'n cwmpas - sef mai lleiafrif o'r sawl sy'n medru'r Gymraeg sy'n defnyddio'r Gymraeg yn eu bywyd beunyddiol. Dyna'r her i'r flwyddyn newydd - ar lefel polisi i awdurdodau cyhoeddus fynd i'r afael a'r her - ond ar lefel personol (gan gofio siars Hywel Gwynfryn i fabwysiadu dysgwr) i ni oll wneud rhywbeth yn Gymraeg.Pe baem ni oll yn addunedu i wneud un peth - mi fyddai'n cael effaith sylweddol iawn. Dyma ambell awgrymiad ac mae croeso mawr i bawb ychwanegu awgrymiadau pellach:

* Cysylltu yn Gymraeg yn gyntaf gyda'r Cyngor lleol neu unrhyw gorff cyhoeddus arall perthnasol.
* Trydar yn Gymraeg
* Mabwysiadu dysgwr (cynllun Hywel Gwynfryn)
* Gwirfoddoli yn y Ganolfan Gymraeg lleol
* Prynu Cardiau Cymraeg
* Dewis yr opsiwn Cymraeg ar bob adeg ar diliau hunain wasanaeth
* Mynnu gwasanaeth Cymraeg gan yr NHS yng Nghymru


* Mynd i ddosbarth nos yn Gymraeg (rwy'n gwybod am wersi Sbaeneg sy'n cael eu cynnig yn Gymraeg yn y Cymoedd!)
* Rhedeg yn Gymraeg (fy nghynllun bach i er mwyn denu grŵp o ddysgwyr i redeg yn hamddenol yng Nghaerdydd dros amser cinio - ond rhedeg yn Gymraeg)
* Blogio yn Gymraeg, ac ychwanegu geirfa ddethol i waelod y blog am eiriau Cymraeg
* Gohebu yn Gymraeg gyda dysgwyr, ac ychwanegu geirfa ddethol i waelod yr E-bost

ond efallai yn bwysicach byth
* Cefnogi a chymeradwyo pob un o'n cyd-wladwyr sy'n gwneud yr ymdrech i siarad Cymraeg, ac wrth eu cefnogi gweld eu hyder yn datblygu.


Beth fydd eich adduned chi i'r Gymraeg i'r flwyddyn newydd?

No comments: