Sunday, 30 December 2012

Trydar yn Gymraeg - faint o gyrff a chwmnioedd sy'n gwneud?Mi wnaeth sylw diweddar gan @hywelm am y wefan sy'n cynnwys data am bobl a chyrff sy'n trydar yn Gymraeg - Indigenous Tweets: Cymraeg f'atgoffa am y cyfoeth o ddata a geir ar y wefan honno.

Tybed felly faint o'r 500 o drydarwyr a rhestrir sy'n gyrff cyhoeddus / cwmnïoedd a phwy sydd fwyaf toreithiog eu trydariadau.

Isod mae rhestr syml o'r 39 corff dwi wedi adnabod ar 'indigenous tweets' sydd yn y 500 a rhestrir ar y wefan sy'n trydar yn Gymraeg.  Y ffigwr a nodir yw'r nifer o drydariadau sydd wedi eu cyhoeddi yn Gymraeg.Da iawn Cyngor Caerdydd yw'r peth cyntaf i nodi - Cyngor sy'n trydar yn rheolaidd (ac yn ddefnyddiol yn Gymraeg!).  Ond, gan nodi efallai na restrir pawb - ble mae Cyngor Ceredigion, Cyngor Sir Gar neu Gyngor Sir Fôn? Neu unrhyw gyngor o ran hynny - os yw Caerdydd a Phowys yn gallu darparu gwasanaeth effeithiol i'w trigolion yn Gymraeg pam nad pob cyngor?

Yn yr un modd os yw Heddlu Gogledd Cymru yn gallu cynnal gwasanaeth yn Gymraeg beth am Heddlu Dyfed Powys, Heddlu De Cymru, Heddlu Gwent?

Ac os yw RGC1404 yw gwneud defnydd da o drydar - beth am y Sgarlets neu'r Gweilch?


Dwi ddim wrth gwrs yn dadlau am eiliad y gellir achub y Gymraeg wrth drydar yn unig, ond mae'n gyfrwng y defnyddir yn aml - gan Gymry sydd a phob math o lefel hyder yn y Gymraeg, ac felly yn gyfle gwych i'r sawl sy'n siarad Cymraeg i dderbyn gwybodaeth a gwasanaeth yn Gymraeg; ac i'r sawl sy'n dysgu i weld y Gymraeg, i ddeall y Gymraeg a dysgu geirfa newydd.

Da iawn i bawb felly sydd ar y rhestr, ond onid yw hi'n hen bryd i'r gweddill siapio!


cyngorcaerdydd 3420
LlywodraethCym 2128
LLGCymru 1905
YGanolfan 1889
CyngorGwynedd 1861
Plaid_Cymru 1533
CynulliadCymru 1502
LlenCymru 1362
eisteddfod 1275
lleol_dot_net 1137
CwmniFranWen 1115
_gwead 1080
StonewallCymru 1078
Wedi3Wedi7 1073
DileuTlodi 1073
Yr_Urdd 1070
cymdeithas 1066
PartCymru 1009
ysgolycreuddyn 1009
EnvAgencyWales 998
turnstilemusic 976
NWPolice 957
Celtes_Cymru 944
prifysgolbangor 915
CSPowys 862
Gisdacyf 783
CFfICymru 783
CBSConwy 766
colegcymraeg 754
YstadegauCymru 750
safleswyddi 706
WWFCymru 697
MenterCaerdydd 696
YGPlasNewydd 659
RGC1404 655
GlamArchives 651
Cyfle 648
Prifysgol_Aber 647
YLolfa 641

No comments: